προϊόν(τα)
Συνεργάτες παίρνουμε τους θεατές δωρεάν - πρέπει να βάλετε το λογότυπο και έναν ενεργό σύνδεσμο στην περιγραφή της ροής

Έχουμε ένα API για αυτόματη μεταπώληση των υπηρεσιών μας - API

Σχετικά με εμάς Εν συντομία για εμάς, γιατί εμάς και τι προσφέρουμε

Τιμή Κατάλογος υπηρεσιών και τιμές για αυτούς

Θεατές για Twitch

Θεατές για YouTube
(εβδομάδα και Μήνας με αυτόματη εκκίνηση)

Φτηνές σταθεροί θεατές YouTube
(Δημιουργία προβολών)

«Bronze» YT Stable

100 - 10000

0 ₽

«Silver» YT Stable

100 - 10000

1 ₽

«Gold» YT Stable

100 - 10000

1 ₽

«Diamond» YT Stable

100 - 10000

2 ₽

«Ruby» YT Stable

100 - 10000

2 ₽

«Sapphire» YT Stable

100 - 10000

4 ₽

«Lazurite» YT Stable

100 - 10000

18 ₽

«Nephrite» YT Stable

100 - 10000

39 ₽

Kick.com
Οι τιμές είναι ανά ώρα

Kick.com ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5-3000

3 ₽

«Bronze» kick.com H

20

15 ₽

«Silver» kick.com H

50

25 ₽

«Gold» kick.com H

100

60 ₽

«Amber» kick.com H

200

100 ₽

«Diamond» kick.com H

300

150 ₽

«Ruby» kick.com H

400

200 ₽

«Sapphire» kick.com H

500

250 ₽

«Lazurite» kick.com H

1000

600 ₽

«Nephrite» kick.com H

2000

1,000 ₽

Kick.com
Οι τιμές είναι ανά ημέρα

Kick.com ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5-3000

3 ₽

«Bronze» kick.com D

20

60 ₽

«Silver» kick.com D

50

150 ₽

«Gold» kick.com D

100

300 ₽

«Amber» kick.com D

200

600 ₽

«Diamond» kick.com D

300

900 ₽

«Ruby» kick.com D

400

1,200 ₽

«Sapphire» kick.com D

500

1,500 ₽

«Lazurite» kick.com D

1000

3,000 ₽

«Nephrite» kick.com D

2000

6,000 ₽

Kick.com
Οι τιμές είναι ανά εβδομάδα

Kick.com ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5-3000

3 ₽

«Bronze» kick.com W

20

360 ₽

«Silver» kick.com W

50

360 ₽

«Gold» kick.com W

100

1,800 ₽

«Amber» kick.com W

200

3,600 ₽

«Diamond» kick.com W

300

5,400 ₽

«Ruby» kick.com W

400

7,200 ₽

«Sapphire» kick.com W

500

9,000 ₽

«Lazurite» kick.com W

1000

18,000 ₽

«Nephrite» kick.com W

2000

36,000 ₽

Kick.com
Οι τιμές είναι ανά μήνα

Kick.com ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5-3000

3 ₽

«Bronze» kick.com M

100

6,900 ₽

«Silver» kick.com M

1000

69,000 ₽

«Gold» kick.com M

2000

138,000 ₽

Followers για Twitch

Ακόλουθοι για το Twitch

100 F

0 ₽

1000 F

0 ₽

10000 F

0 ₽

Θεατές για Twitch

Vkontakte

Likes Vkontakte

Auto

0 ₽