sản
Đối tác chúng tôi nhận người xem miễn phí - bạn cần đặt logo và liên kết hoạt động trong mô tả của luồng

CHÚNG TÔI CÓ MỘT API để bán lại tự động các dịch vụ của chúng tôi - API

Về chúng tôi Ngắn gọn về chúng tôi, tại sao chúng tôi và những gì chúng tôi cung cấp

Giá Danh mục dịch vụ và giá cả cho họ

Người xem cho Twitch

Người xem cho YouTube
(tuần và tháng với tự động khởi động)

Người Xem YouTube ổn định giá rẻ
(Tạo chế độ xem)

«Bronze» YT Stable

100 - 10000

0 ₽

«Silver» YT Stable

100 - 10000

1 ₽

«Gold» YT Stable

100 - 10000

1 ₽

«Diamond» YT Stable

100 - 10000

2 ₽

«Ruby» YT Stable

100 - 10000

2 ₽

«Sapphire» YT Stable

100 - 10000

4 ₽

«Lazurite» YT Stable

100 - 10000

18 ₽

«Nephrite» YT Stable

100 - 10000

39 ₽

Kick.com
Giá mỗi giờ

Kick.com Người Theo Dõi

5-3000

3 ₽

«Bronze» kick.com H

20

15 ₽

«Silver» kick.com H

50

25 ₽

«Gold» kick.com H

100

60 ₽

«Amber» kick.com H

200

100 ₽

«Diamond» kick.com H

300

150 ₽

«Ruby» kick.com H

400

200 ₽

«Sapphire» kick.com H

500

250 ₽

«Lazurite» kick.com H

1000

600 ₽

«Nephrite» kick.com H

2000

1,000 ₽

Kick.com
Giá mỗi ngày

Kick.com Người Theo Dõi

5-3000

3 ₽

«Bronze» kick.com D

20

60 ₽

«Silver» kick.com D

50

150 ₽

«Gold» kick.com D

100

300 ₽

«Amber» kick.com D

200

600 ₽

«Diamond» kick.com D

300

900 ₽

«Ruby» kick.com D

400

1,200 ₽

«Sapphire» kick.com D

500

1,500 ₽

«Lazurite» kick.com D

1000

3,000 ₽

«Nephrite» kick.com D

2000

6,000 ₽

Kick.com
Giá mỗi tuần

Kick.com Người Theo Dõi

5-3000

3 ₽

«Bronze» kick.com W

20

360 ₽

«Silver» kick.com W

50

360 ₽

«Gold» kick.com W

100

1,800 ₽

«Amber» kick.com W

200

3,600 ₽

«Diamond» kick.com W

300

5,400 ₽

«Ruby» kick.com W

400

7,200 ₽

«Sapphire» kick.com W

500

9,000 ₽

«Lazurite» kick.com W

1000

18,000 ₽

«Nephrite» kick.com W

2000

36,000 ₽

Kick.com
Giá mỗi tháng

Kick.com Người Theo Dõi

5-3000

3 ₽

«Bronze» kick.com M

100

6,900 ₽

«Silver» kick.com M

1000

69,000 ₽

«Gold» kick.com M

2000

138,000 ₽

Followers cho Twitch

Người theo dõi Twitch

100 F

0 ₽

1000 F

0 ₽

10000 F

0 ₽

Người xem cho Twitch

Vkontakte

Likes Vkontakte

Auto

0 ₽